กิจกรรม
ติดต่อเรา
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา
ผอ.กศน.แม่สะเรียง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง >>
แหล่งเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง >>
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา >>
ทำเนียบภาคีเครือข่าย >>
Web Link กศน.อำเภ
สำนักงาน กศน.
กศน.อ. สบเมย
กศน.อ.แม่ลาน้อย
กศน. อ.ปาย
กศน. อ.ขุนยวม
กศน. อ.ปางมะผ้า
สามทศวรรษกพด.แม่ฮ่องสอน
Web Link กศน.ตำบล
กศน.ต. แม่สะเรียง
กศน.ต. บ้านกาศ
กศน.ต. แม่ยวม
กศน.ต. แม่คง
กศน.ต. แม่เหาะ
กศน.ต. ป่าแป๋
กศน.ต. เสาหิน
บรรยายใน ศศช.
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร กศ.พฐ.51 แม่สะเรียง
แผนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
นโยบาย ศธ.56
การประเมินโครงการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
Web Link ห้องสมุดอำเภอ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
ห้องสมุดประชาชน 
   "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบเมย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางมะผ้า
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย
ดาวน์โหลด >>
SAR 2555
โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
ศึกษาดูงาน ตามโครงการ15ปีเรียนฟรี อ่านต่อ >>
รับเสด็จบ้านห้วยเฮี้ยะ          อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน.ตำบลแม่บ้านกาศ อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน.ตำบลแม่สะเรียง อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน.ตำบลแม่ยวม อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน.ตำบลแม่คง อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน. ตำบลแม่เหาะ อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน. ตำบลป่าแป๋ อ่านต่อ >>
พิธีเปิด กศน.ตำบลเสาหิน อ่านต่อ >>
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อ่านต่อ >>
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา >>
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 >>
กิจกรรมกศน.แม่สะเรียงรวมใจรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด >>
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2554 >>

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กศน.แม่สะเรียง
:: อับเดทกิจกรรม ::

ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 ก.ย. 59


 

กิจกรรมการบวชป่า ปี 59

 

:: ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน.. ::

 

:: ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ ::
:: การเมืองเกี่ยวกับการศึกษา ::
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ::
ประกาศ ศูนย์ กศน. แม่สะเรียง เปิดสอบราคาซื้อวัสดุ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ ชุมชนบนพื้นที่สูง ศศช. จำนวน 7 จุด >>
ห้องสมุดจะเปิดสอนภาษาสู่อาเซียน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากเรียน ภาษา จีน ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า สามารถมาลงชื่อเรียนได้ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.แม่สะเรียง   ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค.2557 นี้ รับจำนวนจำกัด
 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง
กศน.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร.(053)682058 แฟกซ์.(053)682194